סובב תל אביב יפו 2017

October 10, 2017

  = For English, please scroll down =

  יום רביעי 11/10/17 מתחילת השרות ועד השעה 12:00 לערך יתקיים אירוע “סובב תל-אביב באופניים”, רחובות רבים יסגרו לתנועה וקווי התחבורה הציבורית ישנו את מסלולם או יסגרו

  מפת מסלול הרכיבה: תחנות בסביבה יסגרו ומסלולים ישונו

  MoovitMap

  יחולו שינויים בקווים הבאים:

  אגד
  • 26, 71, 83, 88, 126, 171, 174, 175, 271, 300, 301
  דן
  • קווים שיסגרו עד 12:00: 4,11,41,100
  • קווים שישתנו:

  3,16,17,19,31,6

  ,9,10,13,18,20,22,24,25,33,37,39

  ,239,40,1,42,142,43,61,166,161

  ,63,238,66,72,129,172,289,266,240,204,104,89

  129,172,72

  מטרופולין
  • קווים 47,48,90

  לפרטים על שינוי מסלולי האוטובוסים ולפרטים נוספים היכנסו ל”התראות שירות” בתפריט ה”נוספים”

  ==English:==

  Bicycle route map: Stations nearby will be closed

  MoovitMap

  There will be change on these routes :

  Egged
  •  26, 71, 83, 88, 126, 171, 174, 175, 271, 300, 301
  Dan
  • The following lines will not be running until 1PM: 4,11,41,100
  • The routes of the following lines will be changed:

  3,16,17,19,31,6,9,10,13,18,

  20,22,24,25,33,37,39,239,

  40,1,42,142,43,61,166,161,63,

  238,66,72,129,172,289,266,

  240,204,104,89,129,172,72

  Metropoline
  • Lines 47,48, 90

  For more information on detours or delays, check in the “More” section > “Service Alerts” tab.

  Previous