סובב תל אביב יפו 2018

September 26, 2018

  = For English, please scroll down =

  יום שישי 28/09/2018 מתחילת השרות ועד השעה 12:00 לערך יתקיים אירוע “סובב תל-אביב באופניים”, רחובות רבים יסגרו לתנועה וקווי התחבורה הציבורית ישנו את מסלולם או יסגרו

  מפת מסלול הרכיבה: תחנות בסביבה יסגרו ומסלולים ישונו

  MoovitMap

  יחולו שינויים בקווים הבאים:

  אגד
  • 26, 71, 83, 88, 126, 146, 171, 174, 175, 271, 300, 301
  דן
  • קווים שיסגרו עד 12:00: 4, 11, 41, 100
  • קווים שישתנו:

  1, 42, 142, 3, 16, 17, 19, 31, 6, 9, 10, 13, 16, 22,24, 25, 33, 37, 39, 239, 40, 43, 46, 63, 238, 66 ,72,129, 172, 89, 104, 125, 140, 166, 189, 204, 240, 266, 289

  מטרופולין
  • קווים 47,48,90, 353, 369, 378, 380, 608

  לפרטים על שינוי מסלולי האוטובוסים ולפרטים נוספים היכנסו ל”התראות שירות” בתפריט ה”נוספים”

  ==English:==

  Bicycle route map: Stations nearby will be closed

  MoovitMap

  There will be change on these routes :

  Egged
  • 26, 71, 83, 88, 126, 146, 171, 174, 175, 271, 300, 301
  Dan
  • The following lines will not be running until 12PM: 4,11,41,100
  • The routes of the following lines will be changed:

  1, 42, 142, 3, 16, 17, 19, 31, 6, 9, 10, 13, 16, 22,24, 25, 33, 37, 39, 239, 40, 43, 46, 63, 238, 66 ,72,129, 172, 89, 104, 125, 140, 166, 189, 204, 240, 266, 289

  Metropoline
  • Lines 47,48,90, 353, 369, 378, 380, 608

  For more information on detours or delays, check in the “More” section > “Service Alerts” tab.

  קודם