שביתה במשק

December 22, 2015

    אם לא יושג הסכם עד מחר ב-6:00 בבוקר תפתח ההסתדרות בשביתה כללית. כחלק מהשביתה יהיו שיבושים בקווי התחבורה ציבורית ובשדות התעופה.

    כל קווי רכבת ישראל לא ייפעלו. ובחלק גדול מקווי אגד יהיו שיבושים. שאר התחבורה הציבורית אמורה לפעול כרגיל.

    פרטים נוספים ניתן לקבל במרכז המידע בטלפון 777-2773333

    Previous