Moovitov Univerzitetski Program

July 26, 2017

  Moovit Uni Program RESIZED

  Novi pristup poboljšanju urbane mobilnosti

  Moovitov Univerzitetski Projekat je nastao pre dve godine kao deo bistre strategije za proširenjem novih regiona i povećanja zajednice Moovitera. Veliki broj gradova nema digitalnih informacija o mreži javnog prevoza. Kako bi pomogao nekima od ovih gradova, Moovit je dobio ideju.

  Transformisanje izazova u mogućnosti

  Anete Mitrani, menadžer operacija u Moovitu od 2014. godine, je želela na nađe način da poboljša pokretnost u njenom gradu u Meksiku. Većinu tranzitnog sistema u Meksiku kontrolišu privatni autoprevoznici koji su zahtevali od vlasti da vrše ovu vrstu usluge na urbanom i ruralnom delu Meksika. Veliki broj autobuskih linija u opšte i ne ide po rasporedu koji je istaknut na internetu, čak nemaju ni definisana stajališta. Da bi pristupili ovim lokalizovanim podacima i podelili ih sa krajnjim korisnicima kroz Moovit aplikaciju, ohrabrivali smo članove zajednice da unose podatke jer će njima oni značiti. Fokus Anetinog posla je bio usmeren ka univerzitetima u Meksiku. Ona je razvila program koji uči studente kako da unose informacije o javnom prevozu unutar Moovit Editora, platforme koju Mooviteri širom sveta koriste kako bi uneli ove podatke. Aneta ovim programom upravlja na daljinu, dok dobija edukativnu i logističku podršku od univerziteta.

  Prepoznajući potencijalnu vrednost, univerziteti u prihvatili Moovitov plan rada, i usaglasili ga sa svojim. Prvi program je bio u Puebli, Meksiko 2015. godine, a proširio se i na druge univerzitete u Meksiku, ali i druge države, uključujući Grčku.

  Razvijanje uspešnog programa

  Prvi kurs u 2017. godini u Meksiku je bio “Seminario de Tópicos de Ingeniería en Transporte” (Seminar inženjerskih tema u tranzitu) na univerzitetu UPIICSA (IPN). ​Drugi je “Modelos de Reemplazo y Mantenimiento” (Modeli zamene i održavanja). Oko 60 studenata je učestvovalo u ova dva programa. Oni su često fizički putovali linijama kako bi dobili najtačnije moguće informacije – čist znak posvećenosti misiji.

  Svaki program je imao jedistvenih elemenata. Na primer, razvoj opcije Mobilnog mapera za Editor je višestruko pomogao studentima da uređuju informacije na putu. Ovo je poboljšalo preciznost i lakoću unošenja podataka.

  Merenje uspeha

  Kroz ovaj projekat, studenti su uneli preko 550 linija u Editor u 2017. godini. Ovi veoma specifični podaci ne postoje nigde drugo, čak ni u vladi nisu sigurni za njih. Procene pokazuju da 20 miliona ljudi koji žive u dolini Meksika (ZMVM), uključujući i turiste mogu da očekuju beneficije od ove saradnje.

  Povećanje zajednice i angažovanje su samo još neki od indikatora uspešnog programa. Neki od učesnika su nastavili i kasnije sa unosom podataka na platformu kako bi nastavili sa poboljšavanjem kvaliteta zvaničnih podataka tranzitnih prevoznika.

  Izvan kvantifikovanog, postoje nematerijalni biprodukti koji su krucijalni da osiguraju da ovaj program ima efekta koji će nadživeti njegovo trajanje: podsticanje civilnog angažovanja, Beyond the quantifiable, there are intangible byproducts that are crucial to ensuring that the program has an effect that outlives its duration: encouraging civic engagement, usađivanje ponosa zajednice, i razvijanje svesnosti za urbanu održivost. Jedan član za razvoj je rekao: “Ono što si osetio je ono što znači ljudima na svetu… Problem pokretljivosti se prepliće sa kvalitetom života, povezan je sa ljudskim pravima i takođe, okolnim i problemima održivosti. Ono što ste uradili je ‘glokalna’ vežba, preduzeta lokalno, a da ima internacionalni učinak,”(Silvia Figueroa, Vođa odeljenja u Tecnológico de Monterrey, Guadalahara Kampus.)

  Planovi za budućnost

  Ovi prvi programi pružaju model koji može biti prekopiran u bilo kojoj drugoj državi. Aneta i Moovit tim planiraju da prošire ove programe i na druge države gde su podaci o javnom prevozu prikazani sa sličnim izazovima. Kao dodatak tome, ona se nada da tako razviju i sakupljene podatke. Univerzitetski program demonstrira posvećenost Moovita kako bi poboljšao informacije o javnom prevozu i pokretljivosti bolje nego bilo koja druga tranzitna aplikacija.

  PR

  http://www.20minutos.com.mx/noticia/234259/0/politecnicos-desarrollan-aplicacion-para-ubicar-rutas-de-transporte-publico/ https://docs.wixstatic.com/ugd/658d28_dda29038ce3a4eb6b452020c2e4b3820.pdf
  https://www.company.moovitapp.com/press

   

  Previous