Το Πρόγραμμα του Moovit για Πανεπιστήμια

July 26, 2017

  Moovit Uni Program RESIZED

  Μια νέα προσέγγιση για τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας

  Το Πρόγραμμα του Moovit για Πανεπιστήμια ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια ως μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για την επέκταση σε νέες περιοχές και την ανάπτυξη της Κοινότητας Mooviter. Πολλές πόλεις δεν διαθέτουν ψηφιακές πληροφορίες για το δημόσιο δίκτυο μεταφορών. Προκειμένου να βοηθήσει μερικές από αυτές τις πόλεις, το Moovit έγινε δημιουργικό.

  Μετατροπή των προκλήσεων σε ευκαιρίες

  Η Anette Mitrani, από το 2014, Operations Manager του Moovit από το 2014, ήθελε να βρει έναν τρόπο βελτίωσης της κινητικότητας στην πατρίδα της το Μεξικό. Μεγάλο μέρος του συστήματος μεταφορών του Μεξικού δεν ελέγχεται από επίσημους οργανισμούς μεταφορών, αλλά από ανεξάρτητους ιδιοκτήτες λεωφορείων που ζητούν άδεια από την κυβέρνηση για να λειτουργούν σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Πολλά λεωφορεία δεν λειτουργούν με πρόγραμμα που μπορεί να βρεθεί στο διαδίκτυο ή να έχουν οριστεί στάσεις λεωφορείων. Για να υπάρχει πρόσβαση σε αυτά τα τοπικά δεδομένα και να είναι διαθέσιμα στο Moovit για άλλους χρήστες, το Moovit εξουσιοδοτεί τα μέλη της κοινότητας που θα ωφεληθούν περισσότερο από την προσθήκη τους. Πανεπιστήμια του Μεξικού ήρθαν στο επίκεντρο του έργου της Anette. Έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα που διδάσκει τους μαθητές να χαρτογραφούν τα συστήματα μεταφορών στον Επεξεργαστή Moovit, το ιδιόκτητο εργαλείο του Moovit για Mooviters να χαρτογραφούν τις πόλεις τους και το ενσωμάτωσαν σε πανεπιστημιακά μαθήματα. Η Anette διαχειρίζεται τα προγράμματα εξ αποστάσεως, ενώ λαμβάνει υποστήριξη από τα πανεπιστήμια.

  Αναγνωρίζοντας την αξία, τα πανεπιστήμια χαιρέτισαν το πρόγραμμα σπουδών του Moovit στο δικό τους. Το πρώτο πρόγραμμα ήταν στην Puebla του Μεξικού το 2015 και επεκτάθηκε σε άλλα πανεπιστήμια του Μεξικού και σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

  Ανάπτυξη ενός επιτυχημένου προγράμματος

  Το πρώτο μάθημα στο Μεξικό το 2017 ήταν το “Seminario de Tópicos de Ingeniería en Transporte” (Seminar of Engineering Topics in Transportation,) στο Πανεπιστήμιο UPIICSA (IPN). Το δεύτερο ήταν το “Modelos de Reemplazo y Mantenimiento” ( Replacement and Maintenance Models.) . Συμμετείχαν περίπου 60 μαθητές και στα δύο. Οι μαθητές συχνά ταξίδευαν στις διαδρομές για να αποκτήσουν τις πιο ακριβείς πληροφορίες – ένα σαφές σημάδι δέσμευσης για την αποστολή.

  Κάθε πρόγραμμα είχε μοναδικά στοιχεία. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη της δυνατότητας χαρτογράφησης μέσω κινητών συσκευών για τον επεξεργαστή βελτίωσε σημαντικά την ικανότητα των μαθητών να χαρτογραφούν τις διαδρομές εν κινήσει. Αυτό αύξησε την ακρίβεια και την ευκολία της χαρτογράφησης.

  Μέτρηση της επιτυχίας

  Μέσα από το πρόγραμμα, οι φοιτητές έχουν χαρτογραφήσει πάνω από 550 νέα ταξίδια στον Επεξεργαστή μόνο το 2017. Αυτά τα ιδιαίτερα δεδομένα δεν υπάρχουν πουθενά αλλού, ούτε καν μέσα από την κυβέρνηση. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι 20 εκατομμύρια άνθρωποι στη μητροπολιτική ζώνη της κοιλάδας του Μεξικού (ZMVM,) συμπεριλαμβανομένων των τουριστών, μπορούν να αναμένουν να επωφεληθούν από αυτή τη συνεργασία.

  Η ανάπτυξη και η δέσμευση της Κοινότητας είναι επίσης δείκτες ενός επιτυχημένου προγράμματος. Ορισμένοι απόφοιτοι συνέχισαν να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας των επίσημων δεδομένων για τους φορείς τοπικής συγκοινωνίας.

  Πέραν από τα μετρήσιμα, υπάρχουν άυλα παραπροϊόντα που είναι ζωτικής σημασίας για να εξασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα έχει ένα αποτέλεσμα που ξεπερνά τη διάρκειά του: ενθάρρυνση της συμμετοχής του πολίτη, ενθάρρυνση της αίσθησης της υπερηφάνειας για τη κοινότητα και ανάπτυξη συνείδησης της αστικής βιωσιμότητας. Όπως δήλωσε ένα μέλος του τμήματος, “αυτό που έχετε βιώσει είναι αυτό που σημαίνει να είσαι πολίτης του κόσμου … Το θέμα της κινητικότητας σχετίζεται με την ποιότητα ζωής, συνδέεται με τα πολιτικά δικαιώματα αλλά και με θέματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας. Αυτό που κάνατε είναι μια ‘παγκόσμια’ άσκηση η οποία αναλαμβάνεται σε τοπικό επίπεδο για να έχει διεθνές αντίκτυπο’’((Silvia Figueroa, Διευθυντής του Τμήματος Τεχνολογίας Μοντερέι, Γουαδαλαχάρα).

  Σχέδια για το μέλλον

  Αυτά τα πρώτα προγράμματα παρέχουν ένα μοντέλο που μπορεί να αναπαραχθεί και σε άλλες χώρες. Η Anette και η ομάδα Moovit σχεδιάζουν να επεκτείνουν αυτά τα προγράμματα και σε άλλες χώρες όπου η πρόσβαση στα δεδομένα συγκοινωνίας παρουσιάζει παρόμοιες προκλήσεις. Επιπλέον, ελπίζει να αναπτύξει την ποιότητα των δεδομένων που συλλέχθηκαν. Το πανεπιστημιακό πρόγραμμα αποδεικνύει τη δέσμευση του Moovit να βελτιώσει την κινητικότητα πέρα από το πεδίο εφαρμογής οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής για τις συγκοινωνίες.

  http://www.20minutos.com.mx/noticia/234259/0/politecnicos-desarrollan-aplicacion-para-ubicar-rutas-de-transporte-publico/

  https://docs.wixstatic.com/ugd/658d28_dda29038ce3a4eb6b452020c2e4b3820.pdf

  https://www.company.moovitapp.com/press

  Previous