תנועת הרכבות תחזור לסדרה במוצ”ש, 6.1.24, עם חידוש השירות.