Back
Ho Chi Minh bus vietnam

THÔNG BÁO

October 17, 2023

  Điều chỉnh thông số hoạt động trên các tuyến xe buýt 5, 8, 24, 27, 45, 53, 56, 65, 74, 122

  Kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2023, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo điều chỉnh thông số hoạt động trên các tuyến xe buýt như sau:

  * Xe buýt có trợ giá:

  – Tuyến 08 (Bến xe buýt Quận 8 – Đại học Quốc gia)

  + Chuyến đầu tiên xuất bến:     04 giờ 40

  + Chuyến cuối cùng xuất bến:   20 giờ 30

  + Áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu:

  ·        Tổng số chuyến hoạt động trong ngày: 348 chuyến

  ·        Thời gian hành trình 01 chuyến xe: 80 – 90 phút

  ·        Thời gian giãn cách mỗi chuyến xe: 3 – 10 phút

  + Áp dụng thứ Bảy:

  ·        Tổng số chuyến hoạt động trong ngày: 320 chuyến

  ·        Thời gian hành trình 01 chuyến xe: 80 – 90 phút

  ·        Thời gian giãn cách mỗi chuyến xe: 5 – 15 phút

  + Áp dụng Chủ nhật:

  ·        Tổng số chuyến hoạt động trong ngày: 300 chuyến

  ·        Thời gian hành trình 01 chuyến xe: 80  phút

  ·        Thời gian giãn cách mỗi chuyến xe: 5 – 10 phút

  – Tuyến 24 (Bến xe Miền Đông – Hóc Môn)

  Bến xe Miền Đông:

  + Chuyến đầu tiên xuất bến:     04 giờ 00

  + Chuyến cuối cùng xuất bến:   20 giờ 30

  Hóc Môn:

  + Chuyến đầu tiên xuất bến:     04 giờ 00

  + Chuyến cuối cùng xuất bến:   19 giờ 45

  + Tổng số chuyến hoạt động trong ngày: 280 chuyến

  + Thời gian hành trình 01 chuyến xe: 75 phút

  + Thời gian giãn cách mỗi chuyến xe: 6 – 12 phút

  – Tuyến 27 (Bến xe buýt Sài Gòn – Âu Cơ – Bến xe An Sương)

  + Chuyến đầu tiên xuất bến:     05 giờ 00

  + Chuyến cuối cùng xuất bến:   20 giờ 00

  + Tổng số chuyến hoạt động trong ngày: 160 chuyến

  + Thời gian hành trình 01 chuyến xe: 55 – 65 phút

  + Thời gian giãn cách mỗi chuyến xe: 8 – 14 phút

  – Tuyến 45 (Đại học Kinh tế – Bến Thành – Bến xe Miền Đông)

  + Chuyến đầu tiên xuất bến:     04 giờ 45

  + Chuyến cuối cùng xuất bến:   20 giờ 00

  + Tổng số chuyến hoạt động trong ngày: 140 chuyến

  + Thời gian hành trình 01 chuyến xe: 70 – 80 phút

  + Thời gian giãn cách mỗi chuyến xe: 10 – 15 phút

  – Tuyến 53 (Lê Hồng Phong – Đại học Quốc gia)

  + Chuyến đầu tiên xuất bến:     05 giờ 00

  + Chuyến cuối cùng xuất bến:   19 giờ 30

  + Áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy:

  ·        Tổng số chuyến hoạt động trong ngày: 200 chuyến

  ·        Thời gian hành trình 01 chuyến xe: 75 phút

  ·        Thời gian giãn cách mỗi chuyến xe: 4 – 14 phút

  + Áp dụng Chủ nhật:

  ·        Tổng số chuyến hoạt động trong ngày: 190 chuyến

  ·        Thời gian hành trình 01 chuyến xe: 75 – 85 phút

  ·        Thời gian giãn cách mỗi chuyến xe: 7 – 13 phút

  – Tuyến 56 (Bến xe buýt Chợ Lớn – Bến xe Miền Đông mới)

  + Chuyến đầu tiên xuất bến:     05 giờ 00

  + Chuyến cuối cùng xuất bến:   21 giờ 00

  + Áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy:

  ·        Tổng số chuyến hoạt động trong ngày: 210 chuyến

  ·        Thời gian hành trình 01 chuyến xe: 80 phút

  ·        Thời gian giãn cách mỗi chuyến xe: 5 – 13 phút

  + Áp dụng Chủ nhật:

  ·        Tổng số chuyến hoạt động trong ngày: 210 chuyến

  ·        Thời gian hành trình 01 chuyến xe: 80 phút

  ·        Thời gian giãn cách mỗi chuyến xe: 9 – 13 phút

  – Tuyến 65 (Bến Thành – Cách Mạng Tháng Tám – Bến xe An Sương)

  + Chuyến đầu tiên xuất bến:     04 giờ 45

  + Chuyến cuối cùng xuất bến:   20 giờ 45

  + Tổng số chuyến hoạt động trong ngày: 180 chuyến

  + Thời gian hành trình 01 chuyến xe: 50 – 70 phút

  + Thời gian giãn cách mỗi chuyến xe: 10 – 12 phút

  – Tuyến 74 (Bến xe An Sương – Bến xe Củ Chi)

  Bến xe An Sương:

  + Chuyến đầu tiên xuất bến:     04 giờ 40

  + Chuyến cuối cùng xuất bến:   21 giờ 00

  Bến xe Củ Chi:

  + Chuyến đầu tiên xuất bến:     03 giờ 30

  + Chuyến cuối cùng xuất bến:   20 giờ 00

  + Tổng số chuyến hoạt động trong ngày: 300 chuyến

  + Thời gian hành trình 01 chuyến xe: 45 phút

  + Thời gian giãn cách mỗi chuyến xe: 6 – 15 phút

  – Tuyến 122 (Bến xe An Sương – Tân Quy)

  Bến xe An Sương:

  + Chuyến đầu tiên xuất bến:     05 giờ 00

  + Chuyến cuối cùng xuất bến:   19 giờ 30

  Tân Quy:

  + Chuyến đầu tiên xuất bến:     04 giờ 45

  + Chuyến cuối cùng xuất bến:   19 giờ 30

  + Tổng số chuyến hoạt động trong ngày: 240 chuyến

  + Thời gian hành trình 01 chuyến xe: 50  phút

  + Thời gian giãn cách mỗi chuyến xe: 6 – 15 phút

  * Xe buýt không trợ giá:

  – Tuyến 5 (Bến xe buýt Chợ Lớn – Bến xe Biên Hoà)

  + Chuyến đầu tiên xuất bến:     05 giờ 00

  + Chuyến cuối cùng xuất bến:   17 giờ 40

  + Tổng số chuyến hoạt động trong ngày: 36 chuyến

  + Thời gian hành trình 01 chuyến xe: 100 phút

  + Thời gian giãn cách mỗi chuyến xe: 40 – 60 phút

  Source: buyttphcm

  Previous