Back
Ho Chi Minh bus vietnam

THÔNG BÁO

December 4, 2023

  Tạm điều chỉnh lộ trình 27 tuyến xe buýt, phục vụ diễn tập Phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Nhà ga trung tâm Bến Thành, Quận 1

  Thực hiện thông báo số 14829/TB-SGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Sở Giao thông vận tải về việc Cấm lưu thông vào đường Trần Hưng Đạo, đường Lê Lợi, đường Hàm Nghi, đường Lê Lai, đường Huỳnh Thúc Kháng, đường Phan Chu Trinh, đường Phan Bội Châu, đường Nguyễn An Ninh, đường Lưu Văn Lang, đường Đặng Thị Nhu, đường Calmette, đường Phạm Ngũ Lão, đường Phó Đức Chính, Quận 1 trong thời gian phục vụ diễn tập Phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Nhà ga trung tâm Bến Thành, Quận 1.Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo tạm điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt như sau:* Các tuyến xe buýt có trợ giá số: 01, D4, 03, 04, 18, 19, 20, 31, 34, 36, 38, 39, 44, 45, 52, 53, 56, 65, 88, 93, 102, 152.* Các tuyến xe buýt không trợ giá số:13, 109, 75, DL01, DL02.

  1. Thời gian ảnh hưởng (theo Thông báo số 14829/TB-SGTVT)– Ngày 04 tháng 12 năm 2023 đến ngày 18 tháng 12 năm 2023: Cấm lưu thông từ 05 giờ đến 07 giờ 30- Ngày 19 tháng 12 năm 2023: không cấm đường, các tuyến hoạt động bình thường theo lộ trình được ban hành- Ngày 20 tháng 12 năm 2023: Cấm lưu thông từ 05 giờ đến 07 giờ 30.- Từ ngày 21 tháng 12 năm 2023 đến ngày 23 tháng 12 năm 2023: Cấm lưu thông từ 09 giờ đến 12 giờ.- Từ 12 giờ 00 ngày 23 tháng 12 năm 2023 trở đi: không cấm đường, các tuyến hoạt động bình thường theo lộ trình được ban hành.

  2. Các tuyến buýt ảnh hưởng trong phạm vi cấm lưu thông:– Đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Ký Con đến Hàm Nghi): tuyến ảnh hưởng:+Trần Hưng Đạo hướng từ Ký Con đến Hàm Nghi: gồm các tuyến số 38, DL01, 88, DL02, D4, 102, 152, 75, 53, 31.+ Trần Hưng Đạo hướng từ Hàm Nghi đến Ký Con: gồm các tuyến số 01, 44, 45.- Đường Hàm Nghi (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa): tuyến ảnh hưởng:+ Hàm Nghi hướng từ Trần Hưng Đạo đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa: gồm các tuyến số 102, DL01, 52, 53, D4, 88, 65, 75, 93, 109, 36, 152, 44, 45, 56, 38, 31, 18.+ Hàm Nghi hướng từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Trần Hưng Đạo: gồm các tuyến số 44, 53, 88, 102, D4, 93, 152, 18, 109, 52, 31, 36, 04, 20.- Đường Lê Lai (đoạn từ đường Trương Định đến Lê Lợi): gồm các tuyến số 03, 04, 18, 19, 20, 34, 38, 39, 52, 53, 75, 93, D4, 102, DL02, 56, 109, 75, 88, 44, 65, 152, 31, 36.

  Khu vực diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Nhà ga trung tâm Bến Thành, Quận 1

  – Đường Lê Lợi (đoạn từ Hàm Nghi đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa): không có tuyến xe buýt bị ảnh hưởng.

  – Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ đường Lê Lợi đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa): không có tuyến xe buýt bị ảnh hưởng.

  – Đường Phan Chu Trinh (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến Lê Lai): không có tuyến xe buýt bị ảnh hưởng.

  – Đường Phan Bội Châu (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến Lê Lợi): không có tuyến xe buýt bị ảnh hưởng.

  – Đường Nguyễn An Ninh (đoạn từ Trương Định đến Phan Chu Trinh): không có tuyến xe buýt bị ảnh hưởng.

  – Đường Lưu Văn Lang (đoạn từ Nguyễn Trung Trực đến Phan Bội Châu): không có tuyến xe buýt bị ảnh hưởng.

  – Đường Đặng Thị Nhu (đoạn từ Ký Con đến Calmette): không có tuyến xe buýt bị ảnh hưởng.

  – Đường Calmette (đoạn từ Lê Thị Hồng Gấm đến Trần Hưng Đạo): không có tuyến xe buýt bị ảnh hưởng.

  – Đường Phạm Ngũ Lão (đoạn từ Yersin đến Trần Hưng Đạo): không có tuyến xe buýt bị ảnh hưởng.

  – Đường Phó Đức Chính (đoạn từ Hàm Nghi đến Lê Công Kiều): không có tuyến xe buýt bị ảnh hưởng.

  3. Lộ trình lưu thông thay thế cho các tuyến:

  a. Đường Trần Hưng Đạo (hướng từ Ký Con đến Hàm Nghi) lộ trình thay thế như sau:

  – Tuyến số 31: … – Nguyễn Thái Học – Lê Thị Hồng Gấm – Ký Con – Nguyễn Công Trứ – Pasteur – …

  – Tuyến DL02: … – Phạm Ngũ Lão – Yersin – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học – Lý Tự Trọng – Trương Định – …

  – Tuyến số 20, 75: … – Phạm Ngũ Lão – Yersin – Ký Con – Nguyễn Công Trứ – Pasteur – Hàm Nghi – Cầu Khánh Hội -…

  – Tuyến số 01, 03, 19, 45, 53, 56, 88, DL01: …- Trần Hưng Đạo – Ký Con – Nguyễn Công Trứ – Hồ Tùng Mậu – Võ Văn Kiệt – Tôn Đức Thắng – …

  – Tuyến số 04, 18, 36, 52, 93, 152, 109: …- Phạm Ngũ Lão – Đề Thám – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học – Nguyễn Thị Nghĩa – Lý Tự Trọng – Pasteur – …

  – Tuyến số 13, 65: … – Phạm Ngũ Lão – Đề Thám – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học – Nguyễn Thị Nghĩa – Cách Mạng Tháng 8 – ….

  – Tuyến số 44: …- Hoàng Diệu – Calmette – Nguyễn Công Trứ – Pasteur – Lý Tự Trọng – …

  – Tuyến số 34, 102: …- Phạm Ngũ Lão – Yersin – Ký Con – Nguyễn Thái Bình – Calmette -…

  – Tuyến số 39: … – Phạm Ngũ Lão – Yersin – Ký Con – Võ Văn Kiệt – …

  – Tuyến số D4: … – Phạm Ngũ Lão – Yersin – Ký Con – Võ Văn Kiệt – Hầm Thủ Thiêm – …

  – Tuyến số 38: …- Trần Hưng Đạo – Ký Con – Nguyễn Thái Bình – Calmette – Cầu Calmette -….

  b. Đường Trần Hưng Đạo (hướng từ Hàm Nghi đến Ký Con) lộ trình thay thế như sau:

  – Tuyến số 01: …- Hàm Nghi – Pasteur – Lê Thánh Tôn – Phạm Hồng Thái – Vòng xoay – Nguyễn Thị Nghĩa – Trần Hưng Đạo -…

  – Tuyến số 44: …- Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Thái Bình – Calmette – ….

  – Tuyến số 45: Hàm Nghi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Thái Bình – Ký Con – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Cư Trinh – …

  c. Đường Lê Lai (hướng từ Hàm Nghi đến Trương Định) lộ trình thay thế như sau:

  – Tuyến số 04, 18, 36, 52, 93, 109, 152: …- Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Thánh Tôn – Phạm Hồng Thái – Vòng xoay – Nguyễn Thị Nghĩa – Lê Lai – …

  – Tuyến số 31: …- Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Thánh Tôn – Phạm Hồng Thái – Vòng xoay – Nguyễn Thị Nghĩa – Nguyễn Thái Học -…

  – Tuyến số 56: …- Hàm Nghi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Thái Bình – Ký Con – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Cư Trinh – …

  – Tuyến số 53: …- Hàm Nghi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Thái Bình – Ký Con – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Cư Trinh – Cống Quỳnh – …

  – Tuyến số 38: …- Cầu Calmette – Calmette – Nguyễn Công Trứ – Nguyễn Thái Học – Nguyễn Thị Nghĩa -….

  – Tuyến số: 03, 19, 88: …- Hàm Nghi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Thái Bình – Ký Con – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học – Nguyễn Thị Nghĩa – Lê Lai -…

  – Tuyến số D4: … – Hầm Thủ Thiêm – Võ Văn Kiệt – Ký Con – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học – Nguyễn Thị Nghĩa – Lê Lai – ….

  – Tuyến số 20, 75: …- Hàm Nghi – Pasteur – Lê Thánh Tôn – Phạm Hồng Thái – Vòng xoay – Nguyễn Thị Nghĩa – Lê Lai – …

  – Tuyến số 34, 102: …- Cầu Calmette – Calmette – Nguyễn Thái Bình – Ký Con – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học – Nguyễn Thị Nghĩa – Lê Lai -…

  – Tuyến số 39: …- Võ Văn Kiệt – Nguyễn Thái Học – Nguyễn Thị Nghĩa – Lê Lai -…

   

  Source: buyttphcm

  Previous