Back

Ruteendringer for togene fra 10. desember 2023

  Søndag 10. desember er det tid for den årlige ruteendringen for alle tog i Norge. Her får du en oversikt over hvilke endringer som gjelder for togene.

   

  1. Flere avganger på flere linjer

  Det er spesielt på lørdager og søndager en rekke linjer får flere avganger. Togene i Follo og Østfold får også noen flere avganger i rushtiden.

  2. Utvidet togtilbud til Göteborg

  Vi dobler antall avganger mellom Oslo og Göteborg, med avgang annenhver time.

  3. Mindre justeringer i rutetidene

  For noen linjer kan det bli det mindre justeringer i rutetidene, så husk å sjekke om det er noen endringer på de avgangene du pleier å reise med.

   

   

  Nye linjenummer på avganger med færre stopp

  Enkelte avganger på noen linjer stopper ved færre stasjoner underveis. Fra og med 10. desember vil disse avgangene markeres med en “x”, for eksempel RX20 og L2x. Ser du en avgang med “x” i linjenummeret er det lurt å sjekke om toget stopper der du skal av.

   

  Dette er endringene på hver linje

  L1 Spikkestad–Lillestrøm
  • Ingen endringer i rutetilbudet, men husk å sjekke om det er noen justeringer i rutetidene på avgangene du pleier å reise med.
  • Noen avganger mandag–fredag blir kjørt med en annen type tog som er litt eldre (type 69).
  L2 Stabekk–Ski
  • Flere avganger på lørdager, med avgang hvert kvarter mellom kl. 11 og 19.
  • Ekstratogene i rushtiden, som tidligere har gått til/fra Kolbotn, forlenges til/fra Ski.
  • Enkelte avganger i ukedagene, samt alle avganger på lørdager og søndager, vil bli kjørt med en annen type tog som er noe nyere (type 72).
  • Bane NOR har tidligere uttalt at det kan bli behov for å skifte strømkabelen i Blixtunnelen. Når dette arbeidet skjer, kan togtrafikken bli påvirket.
  • Ruter gjør også endringer i busstilbudet sitt i Follo
  L4 Bergen–Arna
  • Fra 10. desember justerer vi rutetidene på noen avganger, så husk å sjekke tidene i reisesøket før du reiser.
  • Når Bane NOR blir ferdig med dobbeltsporet inn til Bergen stasjon våren 2024, øker vi antall avganger mellom Bergen og Arna. L4 får fra og med 1. mai 2024 avganger hvert kvarter mandag–fredag frem til ca. kl. 20, og avganger hver halvtime etter kl. 20 samt lørdager og søndager.
  RE20 Oslo S–Halden/Göteborg
  • Flere avganger til og fra Göteborg, med avgang annenhver time. Fra Oslo til Göteborg går togene i tidsrommet 6–18 mandag–fredag, og ca. 8–18 lørdager og søndager. Fra Göteborg til Oslo går togene i tidsrommet 6–20 mandag–fredag, ca. 8–20 på lørdager og ca. 10–20 på søndager.
  • Flere avganger til Fredrikstad i rushtiden samt lørdag og søndag.
  • Bane NOR har tidligere uttalt at det kan bli behov for å skifte strømkabelen i Blixtunnelen. Når dette arbeidet skjer, kan togtrafikken bli påvirket.
  R21 Stabekk–Moss
  • Togene vil gå helt til og fra Stabekk igjen. 
  • To avganger på linje R23 i rushtiden forlenges fra Ski til Moss. Disse avgangene stopper på Ås og Vestby mellom Ski og Moss.
  • Bane NOR har tidligere uttalt at det kan bli behov for å skifte strømkabelen i Blixtunnelen. Når dette arbeidet skjer, kan togtrafikken til Follo og Østfold bli påvirket.
  • Ruter gjør også endringer i busstilbudet sitt i Follo.
  R22 Oslo S–Rakkestad
  • Noen avganger mandag–fredag og alle avganger på lørdag og søndag kjører helt til og fra Rakkestad.
  • Noen avganger om morgenen får justert rutetid.
  • Bane NOR har tidligere uttalt at det kan bli behov for å skifte strømkabelen i Blixtunnelen. Når dette arbeidet skjer, kan togtrafikken til Follo og Østfold bli påvirket.
  • Ruter gjør også endringer i busstilbudet sitt i Follo.
  R23 Oslo S–Ski/Moss
  • To avganger forlenges til/fra Moss. Dette gjelder avgang kl. 07:14 fra Moss og kl. 16:06 fra Oslo. Avgangene får linjenummer R23x, og stopper på Ås og Vestby mellom Ski og Moss.
  • Bane NOR har tidligere uttalt at det kan bli behov for å skifte strømkabelen i Blixtunnelen. Når dette arbeidet skjer, kan togtrafikken til Follo og Østfold bli påvirket.
  • Ruter gjør også endringer i busstilbudet sitt i Follo.
  RE10 Drammen/Asker–Lillehammer
  • 5–6 minutter kortere reisetid mellom Oslo og Hamar på grunn av nytt dobbeltspor Eidsvoll–Kleverud. 
  • Flere avganger lørdag kveld og søndag formiddag, med avganger hver time.
  RE11 Skien–Eidsvoll
  • Flere avganger lørdag kveld og søndag formiddag, med avganger hver time.
  • Endrede rutetider på enkelte avganger.
  • Avgangen fra Skien kl. 04:27 forlenges til Oslo lufthavn.
  R12 Kongsberg–Eidsvoll
  • Avgangen fra Oslo S kl. 16:46 forlenges fra Hokksund til Kongsberg, med ankomst kl. 18:13 i Kongsberg. 
  R13 Drammen–Dal
  • Flere avganger lørdag kveld og søndag morgen, med avganger hver halvtime.
  R14 Asker–Kongsvinger
  • Flere avganger lørdag kveld og søndag formiddag, med avganger hver time.
  RE30 Oslo S–Gjøvik
  • Ingen endringer i rutetilbudet, men husk å sjekke om det er noen justeringer i rutetidene på avgangene du pleier å reise med.
  R31 Oslo S–Jaren
  • Avgangene kl. 05:44 fra Oslo S og kl. 07:08 fra Hakadal blir forlenget til/fra Harestua.
  R40 Bergen–Voss/Myrdal (Vossebanen)
  • Fra 10. desember justerer vi rutetidene på noen avganger, så husk å sjekke tidene i reisesøket før du reiser.
  • Fra og med 1. mai 2024 vil enkelte avganger forlenges og kjøre videre til henholdsvis Finse og Geilo.
  R55 Porsgrunn–Notodden
  • Ingen endringer i rutetilbudet, men husk å sjekke om det er noen justeringer i rutetidene på avgangene du pleier å reise med.
  F4 Bergen–Oslo (Bergensbanen)
  • Ingen endringer i rutetilbudet fra 10. desember, kun justert avgangstid på en av avgangene fra Gol.
  • Fra og med 1. mai 2024 øker vi antall avganger fra fire til seks hver vei. De nye avgangene går kl. 06:21 og 16:45 fra Bergen, og kl. 06:25 og 14:25 fra Oslo.

   

  Kilde: VY

  Previous