Back
Ho Chi Minh bus vietnam

THÔNG BÁO

May 20, 2024

  Điều chỉnh thông số hoạt động trên các tuyến xe buýt 9, 47, 78, 79 và 84

  Kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2024, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo điều chỉnh thông số hoạt động trên các tuyến xe buýt có trợ giá như sau:

  – Tuyến xe buýt số 78 (Bến xe buýt Thới An – Ngã ba Giồng – Cầu Lớn):

  + Thời gian hành trình 01 chuyến xe: 60 phút

  + Chuyến đầu tiên xuất bến: 05 giờ 00

  + Chuyến cuối cùng xuất bến: 20 giờ 00

  + Thời gian giãn cách mỗi chuyến xe: 15 – 20 phút

  + Giá vé:

  Vé lượt khách thường: 6.000vnđ/lượt

  Vé lượt học sinh, sinh viên: 3.000vnđ/lượt

  Vé tập: 135.000vnđ/tập 30 vé

  – Tuyến xe buýt số 79 (Bến xe Củ Chi – Đền Bến Dược):

  + Thời gian hành trình 01 chuyến xe: 45 phút

  + Chuyến đầu tiên xuất bến: 05 giờ 00

  + Chuyến cuối cùng xuất bến: 20 giờ 00

  + Thời gian giãn cách mỗi chuyến xe: 15 – 30 phút

  + Giá vé:

  Vé lượt khách thường: 7.000vnđ/lượt

  Vé lượt học sinh, sinh viên: 3.000vnđ/lượt

  Vé tập: 157.000vnđ/tập 30 vé

  – Tuyến xe buýt số 9 (Bến xe buýt Chợ Lớn – Bình Chánh – Hưng Long):

  + Thời gian hành trình 01 chuyến xe: 70 phút

  + Tại Bến xe buýt Chợ Lớn:

  Chuyến đầu tiên xuất bến: 05 giờ 00

  Chuyến cuối cùng xuất bến: 19 giờ 00

  + Tại Hưng Long:

  Chuyến đầu tiên xuất bến: 03 giờ 45

  Chuyến cuối cùng xuất bến: 17 giờ 45

  + Thời gian giãn cách mỗi chuyến xe: 8 -25 phút

  + Giá vé:

  Vé lượt khách thường: 7.000vnđ/lượt

  Vé lượt học sinh, sinh viên: 3.000vnđ/lượt

  Vé tập: 157.000vnđ/tập 30 vé

  – Tuyến xe buýt số 47 (Bến xe buýt Chợ Lớn – Quốc lộ 50 – Hưng Long):

  + Thời gian hành trình 01 chuyến xe: 50 phút

  + Tại Bến xe buýt Chợ Lớn:

  Chuyến đầu tiên xuất bến: 05 giờ 00

  Chuyến cuối cùng xuất bến: 19 giờ 00

  + Tại Hưng Long:

  Chuyến đầu tiên xuất bến: 04 giờ 00

  Chuyến cuối cùng xuất bến: 18 giờ 00

  + Thời gian giãn cách mỗi chuyến xe: 10 – 14 phút

  + Giá vé:

  Vé lượt khách thường: 6.000vnđ/lượt

  Vé lượt học sinh, sinh viên: 3.000vnđ/lượt

  Vé tập: 135.000vnđ/tập 30 vé

  – Tuyến xe buýt số 84 (Bến xe buýt Chợ Lớn – Tân Túc):

  + Thời gian hành trình 01 chuyến xe: 47 phút

  + Tại Bến xe buýt Chợ Lớn:

  Chuyến đầu tiên xuất bến: 05 giờ 00

  Chuyến cuối cùng xuất bến: 19 giờ 30

  + Tại Tân Túc:

  Chuyến đầu tiên xuất bến: 04 giờ 40

  Chuyến cuối cùng xuất bến: 18 giờ 40

  + Thời gian giãn cách mỗi chuyến xe: 12 – 20  phút

  + Giá vé:

  Vé lượt khách thường: 6.000vnđ/lượt

  Vé lượt học sinh, sinh viên: 3.000vnđ/lượt

  Vé tập: 135.000vnđ/tập 30 vé

   

  Source: buyttphcm

  Previous