Back
Ho Chi Minh bus vietnam

THÔNG BÁO

March 27, 2024

  Điều chỉnh thông số hoạt động trên các tuyến xe buýt 20, 33, 150

  Kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2024, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo điều chỉnh thông số hoạt động trên các tuyến xe buýt có trợ giá số 20, 33, 150 như sau:

  1. Tuyến xe buýt số 20: Bến Thành – Nhà Bè

  – Thời gian hành trình 01 chuyến xe: 50 phút

  – Tại Bến xe buýt Sài Gòn:

  Chuyến đầu tiên xuất bến: 04 giờ 20

  Chuyến cuối cùng xuất bến: 21 giờ 15

  – Tại Nhà Bè:

  Chuyến đầu tiên xuất bến: 04 giờ 20

  Chuyến cuối cùng xuất bến: 20 giờ 00

  – Từ ngày 18 tháng 3 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2024

  + Tổng số chuyến xe hoạt động trong ngày: 328 chuyến

  + Số xe hoạt động theo biểu đồ chạy xe: 28 xe

  – Từ ngày 01 tháng 6 năm 2024 trở đi:

  + Tổng số chuyến xe hoạt động trong ngày: 300 chuyến

  + Số xe hoạt động theo biểu đồ chạy xe: 25 xe

  2. Tuyến xe buýt số 33: Bến xe An Sương – Suối Tiên – Đại học Quốc gia

  – Thời gian hành trình 01 chuyến xe: 55 phút

  – Chuyến đầu tiên xuất bến: 04 giờ 30

  – Chuyến cuối cùng xuất bến: 21 giờ 15

  – Từ ngày 18 tháng 3 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2024

  + Tổng số chuyến xe hoạt động trong ngày: 360 chuyến

  + Số xe hoạt động theo biểu đồ chạy xe: 28 xe

  – Từ ngày 01 tháng 6 năm 2024 trở đi:

  + Tổng số chuyến xe hoạt động trong ngày: 340 chuyến

  + Số xe hoạt động theo biểu đồ chạy xe: 26 xe

  3. Tuyến xe buýt số 150: Bến xe buýt Chợ Lớn – Ngã ba Tân Vạn

  – Thời gian hành trình 01 chuyến xe: 80 phút

  – Chuyến đầu tiên xuất bến: 04 giờ 30

  – Chuyến cuối cùng xuất bến: 21 giờ 15

  – Từ ngày 18 tháng 3 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2024

  + Tổng số chuyến xe hoạt động trong ngày: 360 chuyến

  + Số xe hoạt động theo biểu đồ chạy xe: 36 xe

  – Từ ngày 01 tháng 6 năm 2024 trở đi:

  + Tổng số chuyến xe hoạt động trong ngày: 340 chuyến

  + Số xe hoạt động theo biểu đồ chạy xe: 34 xe

   

  Source: buyttphcm

  Previous