Back
Ho Chi Minh bus vietnam

THÔNG BÁO

January 4, 2024

  Cập nhật thông số hoạt động của các tuyến xe buýt dịp Tết Dương lịch 2024

  Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo cập nhật thông số hoạt động trên các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh dịp Tết Dương lịch như sau:

  Áp dụng từ ngày 30.12.2023:

  1. Các tuyến xe buýt 27, 31, 36, 45, 50, 52, 55 cập nhật theo quyết định số 1698/QĐ-TT

  2. Các tuyến xe buýt: 8, 53, 56 cập nhật theo quyết định số 1699/QĐ-TT

  3. Các tuyến xe buyt: 59, 68, 69, 72, 102 cập nhật theo quyết định số 1700/QĐ-TT

  4. Các tuyến xe buýt: 1, 65 cập nhật theo quyết định số 1702/QĐ-TT

  5. Tuyến xe buýt: 104 cập nhật theo quyết định số 1703/QĐ-TT

  6. Các tuyến xe buýt: 4, 16, 43 cập nhật theo quyết định số 1706/QĐ-TT

  Áp dụng từ ngày 01.01.2024:

   

  1. Tuyến xe buýt 127 và 128 theo quyết định số 1701/QĐ-TT

  2. Tuyến xe buýt 47 theo quyết định số 1718/QĐ-TT

  3. Tuyến xe buýt 6 theo quyết định số 1719/QĐ-TT

   

  Xe buýt tại bến Công viên 23.9

  Riêng 2 tuyến xe buýt số 69 và 127:

  * Tuyến xe buýt 69:

  – Từ ngày 30.12.2023 đến hết ngày 01.01.2024:

  + Bến xe buýt Sài Gòn:

  Chuyến đầu tiên xuất bến:        05 giờ 30

  Chuyến cuối cùng xuất bến:      19 giờ 30

  + Khu dân cư Vĩnh Lộc:

  Chuyến đầu tiên xuất bến:        05 giờ 00

  Chuyến cuối cùng xuất bến:      19 giờ 00

  + Thời gian hành trình 01 chuyến xe: 80 phút

  – Từ ngày 02 .01.2024 trở đi:

  + Bến xe buýt Sài Gòn:

  Chuyến đầu tiên xuất bến:        05 giờ 30

  Chuyến cuối cùng xuất bến:      20 giờ 00

  + Khu dân cư Vĩnh Lộc:

  Chuyến đầu tiên xuất bến:        05 giờ 00

  Chuyến cuối cùng xuất bến:      19 giờ 30

  + Thời gian hành trình 01 chuyến xe: 80 phút

  * Tuyến xe buýt 127:

  – Ngày 01.01.2024:

  + Chuyến đầu tiên xuất bến:     05 giờ 30

  + Chuyến cuối cùng xuất bến:   20 giờ 00

  + Thời gian giãn cách: 15 – 30 phút

  – Từ ngày 02.01.2024 trở đi:

  + Chuyến đầu tiên xuất bến:     05 giờ 30

  + Chuyến cuối cùng xuất bến:   20 giờ 00

  + Thời gian giãn cách: 10 -30 phút

   

  Source: buyttphcm

  Previous