Thailand:
Public Transportation Updates

อัปเดตข่าวการให้บริการ

ขสมก.จัดรถบริการฟรี 3 เส้นทาง บริการประชาชนระหว่างวันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 67 ขสมก.จัดเดินรถโดยสารให้บริการฟรี จำนวน 3 เส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่จะเดินทางมาร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้: เส้นทางเดินรถฟรีที่ 1 : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – สนามหลวง เส้นทางที่ 1 : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ –…

อัปเดตข่าวการให้บริการ

กทม. ยกเลิกโครงการสร้างรถไฟฟ้า 3 สาย “สีเทา-เงิน-ฟ้า” เนื่องจากงบประมาณไม่พอ เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ที่มีนายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน มีมติเห็นชอบโอนภารกิจโครงการรถไฟฟ้าที่จะต้องลงทุนก่อสร้างใหม่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร (กทม.) กลับคืนไปให้กระทรวงคมนาคม จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสายสีเงิน สายสีเงิน และสายสีฟ้า ซึ่งมีข้อพิจารณาแล้วว่า: โครงการรถไฟฟ้าสายสีเงิน มีเส้นทางระหว่างบางนา-เชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมระยะทาง 19.7 กิโลเมตร จำนวน 14 สถานี จะเชื่อมต่อกับสายสีเขียว ที่สถานีบางนา และสายสีเหลือง ที่สถานีศรีเอี่ยม โดยพบว่าเส้นทางส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ของกรมทางหลวง สังกัดกระทรวงคมนาคม และเส้นทางเกินครึ่งอยู่ในพื้นที่…

อัปเดตข่าวการให้บริการ

ร่วมชมงานเทศกาลงานตรุษจีนเยาวราช 2567 ด้วยรถไฟฟ้า BTS และ MRT ท่านสามารถเดินทางไปชมแสง สีสุดอลังการ สัมผัสวัฒนธรรมย่านเก่าแก่ที่เยาวราชในช่วงเทศกาลตรุษจีนได้ง่ายๆ ด้วยวิธี ดังนี้: รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีศาลาแดง ต่อด้วยรถไฟฟ้า MRT สีลม ลงสถานีสามยอด หรือ สถานีวัดมังกร หรือลงที่ BTS สะพานตากสิน ต่อรถโดยสารประจำทาง สาย 1. รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีวัดมังกร ทางออกที่ 1 ปฏิทินวันตรุษจีนปี 2567 วันจ่าย ตรงกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 วันจ่าย (วันก่อนวันสิ้นปีก่อนถึงตรุษจีน)…

อัปเดตข่าวการให้บริการ

ขสมก. “ขสมก.” เลิกวิ่งรถชัตเติ้ลบัส “สถานีกลางฯ-หัวลำโพง” 19 ม.ค. นี้ “ขสมก.” เลิกวิ่งรถชัตเติ้ลบัสขึ้นทางด่วน เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-หัวลำโพง หลังบริการฟรีมา 1 ปี อำนวยความสะดวกผู้โดยสารเดินทางเชื่อมต่อรถไฟทางไกล แนะนั่งบริการรถเมล์สาย 49 เชื่อมต่อบริการระหว่าง 2 สถานีได้…   จัดรถเมล์สาย 5 เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-จักรวรรดิ ทดแทนรถเอกชน ทั้งนี้ ขสมก. ได้จัดรถโดยสารธรรมดา จำนวน 6 คัน เพื่อวิ่งให้บริการประชาชนในเส้นทางเดินรถ สาย 5 ตั้งแต่เวลา 04.00 – 22.00 น. โดยจัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา 8…

อัปเดตข่าวการให้บริการ

วันเด็ก 13 ม.ค. “เด็ก” นั่ง MRT ฟรี 4 สาย-รถ BTS-BRT-ขึ้นรถเมล์ฟรีตลอดวัน รถไฟฟ้า MRT 4 สาย รถไฟฟ้ามหานคร ฟรีครบทั้ง 4 สาย ในวันที่ 13 ม.ค.ตลอดระยะเวลาให้บริการ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ให้เด็กอายุไม่เกิน 14 ปีและมีความสูงไม่เกิน 140 ซม. แสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารได้ทุกสถานี เพื่อรับคูปองโดยสารรถไฟฟ้าฟรี (เด็ก 1 คนต่อคูปอง 1…
Page 1 of 19