Thailand:
Public Transportation Updates

อัปเดตการให้บริการ ขสมก. ประจำสัปดาห์

ขสมก. มีผู้ใช้บริการ วันละ 4 แสนคน หลังจาก ศบค. มีมติคลายล็อก ขสมก. ได้มีการขยายเวลาปล่อย รถโดยสารคันสุดท้าย ออกจากท่าปลายทาง จากเดิม เวลา 20.00 น. เป็นเวลา 21.00 น. ตามที่ศบค. มีมติผ่อนคลายกิจการกิจกรรมบางส่วนให้สามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นมา ส่งผลให้ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. มีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่า 1 แสนคน จากเดิม ก่อนมีมติผ่อนคลายกิจกรรม ขสมก. มีผู้ใช้บริการ เฉลี่ยวันละ 3 แสนคน เป็น 4…

อัปเดตการให้บริการ ขสมก. ประจำสัปดาห์

ขสมก.ปรับ ‘แผนเดินรถ’ รับคลายล็อกดาวน์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปรับแผนการเดินรถโดยสาร เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ใช้บริการตกค้างในเส้นทาง ดังต่อไปนี้ ปล่อยรถโดยสารคันสุดท้าย ออกจากท่าปลายทาง เวลา 21.00 น. เพิ่มเที่ยววิ่ง วันธรรมดา 22,000 เที่ยว/วัน และวันหยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 18,000 – 20,000 เที่ยว/วัน ปรับเพิ่มความถี่ ในช่วงการปล่อยรถ 3 คันสุดท้ายให้มีระยะห่างกัน 5 – 10 นาที ซึ่งรถโดยสาร 3 คันสุดท้าย จะติดป้ายข้อความบ่งชี้บริเวณหน้ารถโดยสาร ดังนี้ 1.1 เหลือรถ 2…

อัปเดตการให้บริการ ขสมก.-รถไฟฟ้า ประจำสัปดาห์

รถประจำทาง ขสมก. และรถไฟฟ้า MRT สายน้ำเงิน-ม่วง ผู้โดยสารใช้บริการได้ไม่เกิน 75% คุมแพร่โควิด ขสมก. ขสมก. จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสารทุกคันไม่เกินร้อยละ 75 ของความจุตามที่กำหนดไว้ เน้นย้ำช่วงเวลาวิ่ง 05.00-21.00 น. เพิ่มความถี่ปล่อยรถเมล์ช่วงเร่งด่วนเช้า-เย็น ห่างกันไม่เกิน 5-10 นาที เพื่อลดแออัดในการใช้บริการ และคุมเข้มตามมาตรการป้องกันโควิด-19 รถไฟฟ้า MRT ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ควบคุมความหนาแน่นของผู้โดยสารให้ไม่เกิน 75% ของความจุภายในขบวนรถไฟฟ้า รวมทั้งขอความร่วมมือผู้โดยสารตระหนักถึงการดูแลสุขอนามัยของตนเอง และส่วนรวมตลอดการเข้าใช้บริการรถไฟฟ้า MRT กรณีที่มีผู้โดยสารหนาแน่น จะจัดลำดับการเข้าใช้บริการของผู้โดยสาร…

อัปเดตการให้บริการ รถไฟฟ้า/รถไฟใต้ดิน ประจำสัปดาห์

MRT ขยายบัตรเที่ยวโดยสารไปถึงสิ้นปี 2564 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ได้ขยายเวลาสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีเที่ยวโดยสารหมดอายุ เนื่องจากผลกระทบโควิด-19 บริษัทฯ ได้ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ที่มีเที่ยวโดยสาร หรือ Trip Pass ที่หมดอายุแล้ว สามารถเปลี่ยนเที่ยวโดยสารที่หมดอายุเป็นคูปองเดินทางตามจำนวนเที่ยวโดยสารคงเหลือ จากเดิมผู้โดยสารที่มี เที่ยวโดยสารในบัตร MRT และ MRT Plus ประเภท 30 วัน ที่หมดอายุตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. – 31 พ.ค.64 และ เที่ยวโดยสารประเภท…

อัปเดตการให้บริการ ขสมก. ประจำสัปดาห์

ขสมก. เลื่อนยุบอู่รถประจำทางหมอชิต 2 ขสมก.ชะลอแผน ยังคงให้รถโดยสารจอดที่เดิมไปก่อน จากเดิมกำหนดให้ย้ายรถโดยสารออกจากอู่หมอชิต 2 ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ตอนนี้มีคำสั่งให้ชะลอออกไปก่อน กระทรวงคมนาคมกล่าวว่า ถึงแม้ว่าจะยกเลิกอู่รถโดยสารของ ขสมก. แต่รถโดยสารของ ขสมก.ก็ยังต้องเข้ามาอำนวยความสะดวกรับ-ส่งประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว โดยบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และ ขสมก.จะบูรณาการร่วมกันในการให้บริการประชาชนเช่นเดิม ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 👈 #รถไฟฟ้า#บีทีเอส #BTS #BRT #กรุงเทพมหานคร
Page 2 of 16