Vietnam:
Public Transportation Updates

THÔNG BÁO

Điều chỉnh thông số hoạt động trên các tuyến xe buýt 5, 8, 24, 27, 45, 53, 56, 65, 74, 122 Kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2023, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo điều…

THÔNG BÁO

Cập nhật thông tin hoạt động các tuyến xe buýt 20, 33, 57, 67, 93, 140 và 150 Để đảm bao việc đi lại của hành khách được thuận lợi, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo…

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỘ TRÌNH, CHỈ TIÊU VẬN HÀNH TUYẾN BUÝT SỐ 103, NHÁNH TUYẾN 103B: BẾN XE MỸ ĐÌNH – HỒNG QUANG – HƯƠNG SƠN Để đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp…

THÔNG BÁO

Kế hoạch phục vụ Lễ Quốc khánh (2/9) và Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2023 Để đảm bảo phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp Lễ Quốc khánh (02/9) và Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2023 sắp…

THÔNG BÁO

HÀ NỘI BẢO ĐẢM NHU CẦU ĐI LẠI CỦA NGƯỜI DÂN BẲNG XE BUÝT DỊP QUỐC KHÁNH 2/9 Để đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Tổng công ty vận…
Page 1 of 3