Vietnam:
Public Transportation Updates

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN BIỂU, GIÃN CÁCH CHẠY XE VỚI TUYẾN 12, 39, 62, 103A,103B VÀ LỘ TRÌNH, CỰ LY VỚI TUYẾN 50   𝐓𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐛𝐮𝐲́𝐭 𝟏𝟐: ( 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐡𝐢̃𝐚 Đ𝐨̂ – 𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐇𝐚̀, 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠…

THÔNG BÁO

Điều chỉnh thông số hoạt động trên các tuyến xe buýt 9, 47, 78, 79 và 84 Kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2024, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo điều chỉnh thông số hoạt…

THÔNG BÁO

Điều chỉnh thông số hoạt động trên các tuyến xe buýt 20, 33, 150 Kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2024, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo điều chỉnh thông số hoạt động trên các…

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐƯA XE MỚI VÀO HOẠT ĐỘNG VÀ ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU VẬN HÀNH CÁC TUYẾN BUÝT THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐƯA XE MỚI VÀO HOẠT ĐỘNG VÀ ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU VẬN HÀNH CÁC TUYẾN BUÝT…

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐƯA XE MỚI VÀO HOẠT ĐỘNG VÀ ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU VẬN HÀNH CÁC TUYẾN BUÝT HANOIBUS sẽ đưa xe mới vào hoạt động trên một số tuyến và điều chỉnh biểu đồ thay thế trên…
Page 1 of 4