Thailand:
Public Transportation Updates

ตั๋วร่วมสะดุด! บอร์ดรฟม.ติงค่าปรับแพง รับบัตรข้ามระบบช้าข้ามปี

รฟม.ตีกลับค่าปรับปรุงตั๋วร่วมเฟสแรก รับบัตรรถไฟฟ้าข้ามระบบติงสูงเกินไป สั่งต่อรอง BEM ใหม่ แฉวางแผนพัฒนาสองขยัก ต้องลงทุนซ้ำซ้อน ประชาชนไม่ได้ประโยชน์ แนะปรับระบบเปิด (Open Loop) ไม่จำกัดรูปแบบจ่ายค่าตั๋ว  ผู้ว่าการการรฟม. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพัฒนา”ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ” (AFC) ให้สามารถรองรับการใช้บัตรโดยสารข้ามระบบ (Interoperable Ticketing System)ว่า บอร์ดรฟม. ยังไม่อนุมัติกรอบวงเงินค่าปรับปรุงระบบหัวอ่านรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน โดยให้ รฟม.ทบทวนปรับลดวงเงิน และให้เจรจาต่อรองค่าปรับปรุงกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ให้ได้วงเงินที่ดีที่สุด  ในส่วนของสายสีม่วง รฟม.จะลงทุนเอง ส่วนสายสีน้ำเงินทาง  BEM ในฐานะผู้รับสัมปทานแจ้งว่ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่ไหว ซึ่ง รฟม.จะต้องเจรจาให้ BEM ดำเนินการ ขณะที่ยอมรับว่าการสั่งซื้ออุปกรณ์ยังมีความล่าช้าเนื่องจากติดปัญหาโรคโควิด-19 ส่งผลให้การทำงานเพื่อพัฒนาระบบตั๋วร่วมเพื่อรองรับบัตรข้ามระบบในระยะแรกยังทำได้ไม่เต็มที่    แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า จากที่ รฟม.จะต้องเสนอบอร์ดเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการจัดทำคำสั่งเปลี่ยนแปลงงาน (Variation Order : VO) เพิ่มงานปรับปรุงหัวอ่านรถไฟฟ้าสายสีม่วง วงเงิน 140 ล้านบาท และสายสีน้ำเงิน วงเงินประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ถือว่าล่าช้า และทำให้การปรับปรุงเพื่อให้สามารถใช้บัตรแมงมุม บัตร MRT Plus ของ รฟม. และบัตร Rabbit ของ BTS สามารถใช้งานร่วมกันได้ข้ามระบบไม่ทันภายในปีนี้แน่นอน นอกจากนี้ การปรับปรุงหัวอ่านให้รองรับบัตรข้ามระบบได้นั้นยังมีประเด็นในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บัตรโดยสารข้ามระบบที่ยังไม่ได้ข้อสรุป อีกทั้งการใช้งานอาจทำให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวก และไม่เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น กรณีเงินในบัตรไม่เพียงพอ จะยังไม่สามารถเติมเงินข้ามระบบได้ ทำให้ผู้โดยสารจะต้องจ่ายเงินสดร่วมด้วย  หรือกรณีบัตรโดยสารสำหรับเด็ก ซึ่ง MRT กำหนด 3 อัตรา คือ เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 90 ซม. และอายุไม่เกิน 14 ปี ใช้บริการฟรี เด็กที่มีความสูงตั้งแต่ 91-120 ซม. และอายุไม่เกิน 14 ปี ได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% ส่วนรถไฟฟ้า BTS ไม่มีบัตรส่วนลดสำหรับเด็ก 50% เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม หลังจากปรับปรุงหัวอ่านรองรับบัตรข้ามระบบ ซึ่ง รฟม.และ BTS จะต้องลงทุนหลายร้อยล้านบาทแล้ว ในระยะต่อไปจะต้องลงทุนเพื่อปรับปรุงเป็นระบบเป็น Account Based Ticketing หรือ ABT ระบบเปิด (Open Loop) ซึ่งใช้งานผ่านบัตร EMV (Euro/ Master/…

มาตรการใหม่ นั่งติดกันได้เต็มความจุ งดคุยบนบีทีเอสและรถไฟ

กรมการขนส่งทางรางผ่อนคลายมาตรการป้องกัน COVID-19 ผู้โดยสารนั่งติดกันได้เต็มความจุ แต่ต้องงดคุย วันที่ 1 ก.ย. 63 กรมการขนส่งทางรางได้ออกประกาศ การผ่อนคลายมาตรการพึงปฏิบัติด้านการจัดการระบบขนส่งทางราง ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 31 ส.ค.2563 ข้อ 1 (3) ให้ระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำมีจำนวนผู้โดยสารได้เต็มตามความจุมาตรฐานของพาหนะ โดยขอให้ผู้ใช้บริการให้ความร่วมมือดังต่อไปนี้ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ ทั้งภายในสถานีและขบวนรถ งดการสนทนาและไม่หันหน้าเข้าหากันภายในขบวนรถ หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลาหรือในขบวนรถที่มีความหนาแน่นแออัด และพึงระวังการเบียดเสียดหรือการสัมผัสผู้อื่น หมั่นใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทั้งก่อนและหลังการใช้บริการในระบบ และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะภายในสถานีและขบวนรถเผื่อกรณีสอบสวนโรค ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 👈 #รถไฟฟ้า #มาตรการป้องกัน #BTS…

คมนาคมฟื้นฟูขสมก. ปรับราคาตั๋ว

คมนาคมชี้แผนฟื้นฟู ขสมก. เข้า ครม. ทันในเดือนนี้ วันที่ 6 ส.ค. 63 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า แผนฟื้นฟูองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. ขณะนี้ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคมได้ตอบข้อสังเกตกระทรวงการคลัง เพื่อให้มีความชัดเจนในการทำแผนฟื้นฟูไปสู่การปฏิบัติ มีการทำความเข้าใจประมาณร้อยละ 80-90 แล้ว และจนถึงขณะนี้คาดว่า จะนำแผนฟื้นฟูเข้าขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีได้ทันในเดือนนี้ นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผอ.ขสมก.กล่าวว่า แผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ที่จะลดค่าครองชีพประชาชน โดยมีการกำหนดราคาออกมาเป็น 5 รูปแบบ คือ 1.ตั๋วเหมาจ่ายรายวัน 30 บาท 2.ตั๋วเที่ยวเดียว…

BMTA to run "Family Bus Services" 200 km from Bangkok

BMTA to run “Family Bus Services” 200 km from Bangkok Thailand’s Department of Land Transport permits BMTA to run family bus services no further than 200 kilometres away from Bangkok. The family bus services will run to the following 21…

ขสมก.จัดรถ“ครอบครัวสุขสันต์” วิ่งไกล 200 กม.

ขนส่งไฟเขียว ขสมก.จัดรถบริการ “ครอบครัวสุขสันต์” ต่อได้ วิ่งไกล 200 กม. จากกรุงเทพฯ – โควต้ารถ 118 คัน ขสมก. ได้ทำหนังสือถึงกรมการขนส่งทางบก ในการขออนุญาตใช้รถทำการขนส่งผิดประเภทและนอกเส้นทาง เพื่อใช้เดินรถในโครงการ “ครอบครัวสุขสันต์กับบริการ ขสมก.” ที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยกรมการขนส่งทางบก ได้ทำหนังสือตอบกลับไปยัง ขสมก. เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เพื่อแจ้งผลการพิจารณา ดังนี้ อนุญาตให้ ขสมก. จัดเดินรถไปยังสถานที่ต่างๆ ที่มีระยะห่างจาก กทม. ไม่เกิน 200 กม. จำนวน 21 จังหวัด ได้แก่ 1. จ.สมุทรปราการ…
Page 5 of 17